Informace 

pro školy

Organizátorem kurzu je lyžařská škola, která je tudíž zodpovědná za celý průběh kurzu. Pro bezproblémovou komunikaci s rodiči i dětmi Vás žádáme o spolupráci v následujících bodech:

Děti jsou po celou dobu doprovázeny p.učitelkami z MŠ/ZŠ, p.učitelky pomáhají při dopravě, převlékání, u svačinky, oběda, doprovázejí děti na WC, apod.

Partnerská škola zajistí předání základních informací o kurzu rodičům a určí si pověřenou osobu pro komunikaci s lyžařskou školou

 

Je-li se školou domluvena platba v hotovosti jsou ve škole přijímány platby kurzovného a půjčovného. Finanční obnos za všechny děti ve škole je pak na základě vystavené faktury vložen na bankovní účet: 2700312506 / 2010 (vzkaz pro příjemce: Název partnerské školy), nebo předán pověřenému zástupci lyžařské školy. Škole bude vystaven doklad – Faktura za hotové.

Pověřená osoba v partnerské škole bude informována o případných změnách, o přesném času odjezdu od MŠ/ZŠ a příjezdu k MŠ/ZŠ. Škola dále informuje rodiče.

Svačiny  si  děti berou z domu, nebo jsou na základě domluvy MŠ s rodiči dováženy přímo z MŠ.